Tervezési koncepció

A választott motívum egy hétszög, szimbolikus forma.
Egyszerű geometrikus alakzat, mely formailag, és tartalmilag éppúgy modern, mint klasszikus jelentéseket is magában hordoz.
A hét szög (a hét csúcspont) az UNIVERSUM-ot, a Világegyetemet, a Mindenséget, az Egyetemes Tudást szimbolizálja. Jelképezi a Makrokozmoszt és a Mikrokozmoszt is egyben. A Mikrokozmoszban az élet fő tevékeny erőit jelképezi.
A hetes szám az első „tökéletes szám”. Az isteni (3) és a földi (4) tökéletesség összegét adja. Számos népnél szent számként tisztelték. A tudomány korábbi képzete szerint az Universumban a hét látható bolygóról (Planétáról), hét égi szféráról, és a kozmikus fa hét ágáról tudnak. Ennyi feltünőbb csillaga van a Nagy és Kis Göncölnek, a Fiastyúknak valamint az Orion csillagképnek. Egyiptomban a dinamikus tökéletesség az örök élet szimbóluma volt. Ennyi napja van a hétnek, ennyi színe a szivárványnak, s ennyi hangja van a zenei hangsornak. A hétszög mindezzel a szerteágazó jelentéssel bírva a hagyományokat és a modern kort is tükrözi egyben.
Hétszög képére vizuálisan asszociálható motívum pl. az atom (a modernkori tudományos kutatások egyik kiemelkedően fontos vizsgálati tárgya).


Az UNIVERSITAS és UNIVERSUM fogalmak és latin szavak közös eredete is nyilvánvaló.

A választott hétszög tehát szimbólumként a tudást, az Egyetem hét Karát, a hagyományosan humanista értékeket, és egyben több tudományág összességét is magában foglalja.